Onze mogelijke oplossingen

Risico analyse & onderzoek

Elke organisatie heeft te maken met ziekteverzuim. Indien u te maken heeft met een laag ziekteverzuim, heeft u een voorsprong in vitaliteit en financiën van uw organisatie.
Feit blijft echter dat ook u te maken heeft met een toenemende financiële verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Tegenwoordig duurt deze verantwoordelijkheid 12 jaren.

Onze analyses en onderzoeken zijn gebaseerd op feiten en cijfers en geven u een verhelderend inzicht in de actuele en toekomstige kosten. Het daarop gebaseerde advies geeft u de mogelijkheid deze kosten te beheersen, te beperken en te voorkomen.

Wij starten onze analyse en onderzoek met een scan. Deze scan geeft inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden en verbeterpunten. Deze scan is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

In deze sectie treft u informatie over welke problemen wij voor u behandelen en oplossen. Voor een verhelderend antwoord op uw vragen neemt u contact op met ons.

Risico management & beheersing

Elke organisatie heeft wel eens te maken met een complexe situatie bij een verzuimende medewerker. Of het nu gaat om een arbeidsconflict of een WGA-beslissing.

Wij van ConvalSense ondersteunen u graag in het oplossen hiervan. Onze register casemanagers inventariseren uw dossiers en maken samen met u een plan van aanpak en voeren deze uit. Daarmee bespaart u tijd en geld en heeft u geen zorg meer over risico’s in sociale zekerheid.

In deze sectie treft u informatie over welke problemen wij voor u behandelen en oplossen. Voor een verhelderend antwoord op uw vragen neemt u contact op met ons.

Risico preventie

De afgelopen jaren is veel gewijzigd in de Sociale Zekerheid en in de toekomst zullen er nog vele volgen. Deze wijzigingen zijn erop geënt organisaties meer te belasten met de kosten en verantwoordelijkheden rond het re-integreren van (ex-)medewerkers.

Wij van ConvalSense ondersteunen u hierin graag op twee manieren.

Ten eerste kijken wij naar hoe u risico’s in sociale zekerheid voorkomt. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om u te helpen hierop maximaal te besparen in tijd en geld.
Wij verzorgen adequate kennisoverdracht over actuele onderwerpen en zorgen dat uw medewerkers up to date zijn via training en coaching, zodat zij de kwaliteit leveren die u en uw klanten wensen.

Ten tweede onderzoeken en adviseren wij u in beleid en processen. Zo worden risico’s beperkt en voorkomen: uw verzuimbeleid functioneert optimaal. U voorkomt onnodige kosten.

In deze sectie treft u informatie over welke problemen wij voor u behandelen en oplossen. Voor een verhelderend antwoord op uw vragen neemt u contact op met ons.