BeZaVa check

Vanaf mei 2013 zijn de toekenningsbeschikkingen van de ziektewetuitkeringen van uw ex-werknemers verzonden door het UWV. Dit is het gevolg van de wetswijziging in de Ziektewet; De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, ook wel de Modernisering Ziektewet genoemd.

Als gevolg van deze modernisering krijgen alle werkgevers de Ziekte- en WGA-uitkeringen van de zogenaamde flexwerkers doorbelast. Flexwerkers zijn voornamelijk werknemers die onder een tijdelijk contract bij u werkzaam zijn of zijn geweest.

In hoeverre de uitkeringen aan u worden toegerekend is afhankelijk van de omvang van uw onderneming:

Loonsom tot 303.000
+/- 10 werknemers
premie op sectorniveau
geen individuele doorrekening
loonsom tussen 303.000 en 3.030.000
+/- 10 tot 100 werknemers
deelpremie op sectorniveau en
deels individuele doorrekening (meer werknemers = hogere doorrekening)
loonsom vanaf 3.030.000
100 of meer werknemers
individuele doorrekening

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.

De wet heeft als doel de financiële schade zoveel mogelijk te verhalen bij de werkgever waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Dit staat los van het feit of u hier als werkgever verantwoordelijk voor was of invloed had op de ontstane arbeidsongeschiktheid.

De financiële gevolgen zijn hoe dan ook voor u en kunnen oplopen tot zo’n € 250.000 per flex-medewerker. Omdat de administratie van het UWV echter niet altijd feilloos is, is het belangrijk dat u de toekenningen van de Ziektewet Flex en de WGA Flex goed controleert. Doet u dit niet, dan loopt u het reële risico op te draaien voor de onnodig hoge kosten.

Wij van ConvalSense onderzoeken de beschikking die u ontvangt op alle relevante punten. Indien één of meerdere controlepunten afwijken van uw eigen administratie, dan vragen wij namens u de bijbehorende beslissing op bij het UWV.

Deze beslissing wordt dan door ons beoordeeld op:

  • het correct toepassen van de wettelijke regels
  • het correct verlopen van het verzuim, medisch gezien. Dit doen wij in samenwerking met onze bedrijfsarts.

Bij onvolkomenheden maken wij namens u bezwaar op de toekenningsbeschikking.