U bent

Werkgever

Verzekeraar

Financieel intermediair

M & A adviseur

Ik heb Machèl van Basten, Convalsense, ervaren als een terzake kundige specialist op het gebied van verzuimregistratie. Tijdens onze gezamenlijk presentatie gaf hij een duidelijk beeld van de huidige wetgeving en haar hervormingen.
Ook vragen vanuit de zaal werden adequaat beantwoord. Onze samenwerking heeft reeds geresulteerd in mooie kruisbestuivingen.

Gerard Eijkelenkamp - Flevum

Case - WGA management

Door Multisafe BV werden wij gevraagd ondersteuning te geven bij één van hun relaties. De werkgever was eigenrisicodrager voor het WGA-risico en had een tweetal lopende dossiers. Wij hebben de dossiers inhoudelijk beoordeeld, geactualiseerd en een herbeoordeling aangevraagd omdat één dossier al geruime tijd op 80-100% WGA stond. Het UWV deelde onze mening en het percentage werd bij gesteld naar 0-35%.