U bent

Werkgever

Verzekeraar

Financieel intermediair

M & A adviseur

Ik heb Machèl van Basten, Convalsense, ervaren als een terzake kundige specialist op het gebied van verzuimregistratie. Tijdens onze gezamenlijk presentatie gaf hij een duidelijk beeld van de huidige wetgeving en haar hervormingen.
Ook vragen vanuit de zaal werden adequaat beantwoord. Onze samenwerking heeft reeds geresulteerd in mooie kruisbestuivingen.

Gerard Eijkelenkamp - Flevum

Case - Workshop BeZaVa

De Heer & Partners wilde haar relaties informeren over de hervormingen in de Ziektewet. Deze hervormingen kunnen vergaande financiële gevolgen hebben voor organisaties en zij liepen tegen de complexiteit van de wetgeving aan. In twee uren hebben wij dusdanig uitleg gegeven over de Ziektewet en de wijzigingen die plaatsvinden, dat zij in staat waren hun relaties goed te informeren.