M&A adviseur

U bent M&A specialist

Een passende match vinden tegen optimale voorwaarden. Dat is de doelstelling bij fusies en overnames.

Vandaag de dag worden meer ondernemingen overgenomen of gaan fuseren. Gezien de huidige economie en de aankomende vergrijzing is de verwachting dat deze activiteiten toenemen. Een fusie of overname wordt vaak begeleid door diverse specialisten. Behalve op het gebied van sociale zekerheid. En omdat dit gebied vaak niet wordt meegenomen in het vooronderzoek, loopt u onnodige risico’s en daarmee vaak onverwachte en onaangenaam hoge kosten. Het is daarom een verstandige keuze ook de sociale zekerheid mee te nemen in de begeleiding.

Sociale zekerheid is echter een complexe aangelegenheid.
Wij weten precies waarop u letten moet bij uw (voorgenomen) fusie of overname. Wij onderzoeken de risico’s en het reduceren en voorkomen ervan. Zo krijgen de betrokken partijen helder inzicht in de verborgen financiële verplichtingen voortkomend uit de sociale wetgeving.

In deze sectie treft u informatie over welke problemen wij voor u behandelen en oplossen. Voor een verhelderend antwoord op uw vragen neemt u contact op met ons.