Wet verbetering Poortwachter, hoe voorkom ik een loonsanctie?

Het UWV beoordeeld aan de hand van het re-integratieverslag of alle stappen vanuit de Wet verbetering Poortwachter correct doorlopen zijn. Is dit het geval dan beoordeelt men vervolgens inhoudelijk de ondernomen re-integratieactiviteiten en de resultaten. De kern hiervan is een pro-actieve opstelling van zowel werkgever als werknemer en of de mogelijkheden om loonwaarde te creƫren benut zijn. De ervaring leert dat het UWV de laatste jaren kritischer wordt in hun beoordeling, waardoor de kans op een loonsanctie toeneemt; In 2012 is bij 25% van de WIA-aanvragen een loonsanctie opgelegd. Het UWV geeft aan dit jaar wederom strenger te beoordelen.

Onze Poortwachtercheck geeft u inzicht in de kans op een sanctie. Wij analyseren uw verzuimdossier op opvolging van medische en wettelijke regels aan de toets van het UWV. U ontvangt een helder advies. Hiermee voorkomt u ongewenste kosten.

Onze oplossingen:

Risicomanagement & Beheersing

Risico preventie