Onze organisatie wil meer duidelijkheid hebben over haar huidige en toekomstige verplichtingen. Is dit mogelijk?

Het kan van belang zijn om in de strategische plannen van uw onderneming de kosten op te nemen van niet-productieve werknemers. Zo verkrijgt u een zuiver beeld van de actuele en toekomstige lasten en kunt u uw beleid en bijbehorende acties bijsturen om onnodige kosten te voorkomen. ConvalSense is dé adviseur voor Human Capital Risk Solutions en brengt deze kosten voor organisaties verhelderend in kaart. Onze adviezen en ondersteuning zorgen ervoor dat deze verplichtingen beheerst, verlaagd en voorkomen worden.

Onze oplossingen:

Risico analyse en onderzoek