Een overname lijdt vaak tot hoger verzuim. Is dit te voorkomen?

Zodra bekend wordt dat een organisatie wordt overgenomen stijgen het aantal verzuimmeldingen en de duur ervan vaak. Dit komt voor bij zowel de kopende als bij de verkopende partij.
Het samenvoegen van ondernemingen is complex: een nieuw kantoor, nieuwe collega’s, een andere werksfeer en onzekerheid over baan en functie. Ook worden vaak nieuwe teams geformeerd, leiding op de afdelingen verandert en de HR-afdeling moet alle zeilen bijzetten om de gevolgen van een overname in goede banen te leiden. In deze periode wordt vaak wat minder aandacht gegeven aan lopende verzuimdossiers. Begrijpelijk, maar kostenverhogend. Dit kunt u voorkomen.

Naast een goede voorlichting aan de medewerkers is het van belang (extra) kritisch te zijn op de verzuimmeldingen en de lopende dossiers scherp te managen. Wij kunnen u hierin de ondersteuning geven die nodig is. Onze register casemanagers nemen tijdelijk uw taken waar. Nieuwe verzuimmeldingen en lopende dossiers worden adequaat opgepakt en behandeld. Al onze werkzaamheden zijn gericht op mogelijkheden en herstel, wat onnodige verzuimkosten bespaart. En u kunt zich richten op de overname.

Risico analyse en onderzoek

Risicomanagement & Beheersing