Een relatie heeft een loonsanctie ontvangen. Hoe kunnen wij helpen?

Het UWV geeft regelmatig een loonsanctie als zij vinden dat een werkgever onvoldoende aan de re-integratie heeft gedaan. De ervaring leert dat het UWV de laatste jaren kritischer wordt in zijn beoordeling, waardoor de kans op een loonsanctie toeneemt. In 2012 is bij 25% van de WIA-aanvragen een loonsanctie afgegeven en dit jaar worden aanvragen wederom strenger beoordeeld.
Bij onderzoek kan worden beoordeeld of deze sanctie terecht is en of is de tijdsduur ingekort kan. Om dit goed te beoordelen zal er medisch en technisch onderzoek plaatsvinden.

Wij zijn up to date in de wet- en regelgeving rond het aanpakken van loonsancties. Wanneer u de kwaliteit wilt leveren die uw relaties wensen, dan kunt u ondersteuning krijgen bij ons.

Onze oplossingen:

Risicomanagement & Beheersing