WGA management verzekeraar

Het managen van WGA-dossiers is een complexe bezigheid. Als verzekeraar wordt u hierbij beperkt door de privacywetgeving. Bovendien krijgt u mogelijk te maken met een werkgever en werknemer die onbekend zijn met de wet- en regelgeving, waardoor er mogelijk geen acties worden ondernomen. Of een onzorgvuldige beslissing van het UWV.

Uitbesteding van deze dossiers levert u direct voordeel op; Uitbesteding van dit traject levert u direct voordeel op; Wij zetten onze kunde dusdanig in, dat het UWV bijna al onze verzoeken om een IVA heeft gehonoreerd. Bovendien weten wij in 80% van de gevallen de schadelast positief bij te stellen. Dit levert een flink financieel voordeel op voor u.

Voor u hebben wij een programma ontwikkeld, waarmee we in vijf stappen
de werkgever en de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering begeleiden naar een werkbare situatie. Hierbij volgen we vaststaande protocollen, die het re-integratietraject optimaliseren en zo kort mogelijk houden. Juridische, arbeidsrechtelijke en medische mogelijkheden worden meegenomen in het traject.

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.