Hoe optimaliseer ik mijn schadeafdeling en wat zijn de directe financiële voordelen hiervan?

Verzuimschade tot het minimum te beperken vergt kennis en inzicht van uw medewerkers op het gebied van de sociale wetgeving en polisvoorwaarden. Deze kennis optimaliseren en de samenhang begrijpelijk maken leveren u directe (financiële) voordelen op; Uw medewerkers kunnen acties beter bepalen en plannen. Zij kunnen zo tijdig bijsturen en klantgericht ondersteunen.

Wij zorgen dat uw schadebehandelaars uitstekend in staat worden meerwaarde te leveren aan de verzekerde werkgevers in de begeleiding van hun arbeidsongeschikte werknemers, dusdanig dat de privacy gewaarborgd blijft. Schade wordt beperkt en u krijgt meer financiële ruimte.

Onze oplossingen:

Risico management & Beheersing

Risico preventie