Hoe beheers en optimaliseer ik mijn verzuimvolmachten?

ConvalSense voert namens volmachtgevers onafhankelijke audits uit bij volmachtnemers. Wij onderzoeken de processen en werkwijze van de volmacht en doen onderzoek naar de kwaliteit van de verzuimdossiers. Dit resulteert in verhelderende rapportages en adviesvoorstellen waarmee volmacht- gever en nemer duidelijk inzicht hebben in de mogelijkheden. In gezamenlijk overleg wordt uitleg gegeven over de constateringen en kan een plan van aanpak opgesteld worden om de verbetermogelijkheden concreet te kunnen implementeren.

Onze oplossingen:

Risico analyse & onderzoek

Risico preventie