Inkomensverzekeraar

U bent inkomensverzekeraar

Door de constante wijzigingen in wet- en regelgeving is het managen van werknemersverzekeringen een uitdagende dagtaak geworden. Bovendien heeft u mogelijk te maken met een werkgever of werknemer die onbekend is met de actuele wet- en regelgeving, waardoor er geen acties worden ondernomen. Of een onzorgvuldige beslissing van het UWV.

ConvalSense kent uw belangen en ondersteunt op integere wijze bij het verminderen van uw reserveringen. Wij vinden het maatschappelijk verantwoord als een verzekeraar zich inspant om de verzekerde en uitkeringsgerechtigde op zo’n wijze te laten ondersteunen dat deze de uitkering ontvangt waar recht op is. Of een dusdanige loonwaarde verkrijgt dat de claim op de uitkering omgebogen kan worden in een zelfstandig inkomen.

In deze sectie treft u informatie over welke problemen wij voor u behandelen en oplossen. Voor een verhelderend antwoord op uw vragen neemt u contact op met ons.