Welke financiële en juridische gevolgen hebben De Hervormingen Ziektewet voor mijn onderneming?

De hervormingen in de Ziektewet, kort genoemd de BeZaVa, kan een forse financiële impact hebben uw organisatie. In deze wetgeving is geregeld dat de ziektewetuitkering die ex-werknemers hebben ontvangen van het UWV verhaald worden bij u als werkgever. Werknemers die met een tijdelijk contract ziek uit dienst zijn gegaan vallen hieronder, maar ook ex-werknemers die met een vaststellingsovereenkomst uw organisatie verlieten kunnen hieronder vallen.

De toerekening van deze kosten nemen linear toe t.o.v. het aantal werknemers; Heeft u 100 fte of meer dan wordt de volledige uitkering aan u toegerekend. De toerekening van één dossier kan daardoor uitkomen op zo’n € 250.000. Dat is veel geld voor iemand die u wellicht 3 maanden in dienst had.

ConvalSense geeft u de oplossing met onze BeZaVa check om grip op deze kosten te krijgen. Wij onderzoeken de toewijzingsbrieven, beoordelen de verklaringen en medische herstelmeldingen. Indien nodig maken wij bezwaar zodat uw kosten tot een minimum worden beperkt.

Onze oplossingen:

Risico analyse en onderzoek

Risico preventie