Mijn werknemer is arbeidsongeschikt en ik vraag mij af of mijn arbodienst voldoende doet.

Als werkgever bent u eindverantwoordelijk voor een verzuimende werknemer. Na 104 weken arbeidsongeschiktheid zal het UWV beoordelen of u proactief de Wet verbetering Poortwachter heeft uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zal het UWV u kunnen beboeten met een loonsanctie. In 2012 is hierdoor 25% van de dossiers beboet. Voor 2013 heeft het UWV aangegeven nog nauwkeuriger te zijn.

ConvalSense kan een expert opinion uitvoeren. Wij onderzoeken uw dossiers op eventuele hiaten en adviseren u in de te nemen stappen om een loonsanctie te voorkomen.