Mijn werknemer blijft (deels) arbeidsongeschikt en zal een WIA-uitkering ontvangen. Waar moeten wij op letten?

Als een werknemer (deels) arbeidsongeschikt blijft wordt een WIA-aanvraag ingediend. Het UWV bepaalt of uw werknemer daarvoor in aanmerking komt en welke WIA-uitkering hij zal ontvangen.
Bij duurzame arbeidsongeschiktheid waarbij uw werknemer niet meer in staat is voldoende loongevende arbeid te verrichten kan uw werknemer een IVA-uitkering toegekend krijgen. De kosten van de IVA uitkering zullen niet op uw organisatie verhaald worden door het UWV.

Bij toekenning van een WGA-uitkering is uw werknemer echter niet duurzaam arbeidsongeschikt en wordt er vanuit gegaan dat hij in staat is om loonwaarde te creëren. Voor u als werkgever is het van groot financieel belang dat het oordeel van het UWV zorgvuldig uitgevoerd wordt. Als uw werknemer een WGA-uitkering gaat ontvangen, betaalt u de uitkering.  Deze kosten lopen snel op wanneer u onzorgvuldig ben in het plannen en uitvoeren van re-integratie; Bedragen van € 250.000 zijn geen uitzondering.

Wij kunnen voor u onderzoeken of de beslissing van het UWV zorgvuldig en correct is uitgevoerd is. En hoe u re-integratie correct plant en uitvoert. Bovendien maken wij het re-integratietraject zo kort mogelijk. Zo komt u niet voor onnodige en onverwacht hoge kosten te staan en kunt u zich richten op uw kerntaken.

Onze oplossingen:

Risicomanagement & Beheersing