Hoe maak ik optimaal gebruik van subsidieregelingen?

Een belangrijk onderdeel van de personeelskosten is ons sociale zekerheidsstelsel, in de volksmond de sociale lasten. In de praktijk blijkt dat zowel UWV als belastingdienst onbedoeld regelmatig fouten maken in de vaststelling van de hoogte van deze sociale lasten. En dat vrijstellingen en kortingen vaak niet worden benut, simpelweg omdat organisaties niet bekend zijn met het bestaan van dergelijke regelingen.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat organisaties hierdoor gemiddeld € 120,- per werknemer onbenut laten. En dat is logisch: sociale zekerheid is een vak.

Wij gaan voor u op zoek naar besparingen met onze Besparingsonderzoek Sociale Zekerheid. Wij sporen fouten, gemaakt door UWV en/of Belastingdienst, op en zoeken naar niet-benutte gelden binnen de sociale zekerheid en loongerelateerde fiscale wet- en regelgeving. Uit ervaring weten wij dat de omvang van deze besparingen er niet om liegen. Een dergelijk onderzoek, dat wij no-cure-no-pay uitvoeren, is dan ook zeker de moeite waard.

Onze oplossing:

Risico analyse & onderzoek