Hoe beheers ik verzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico’s op korte en lange termijn?

Het beheersbaar krijgen en houden van uw verzuimrisico’s begint met inzicht in de financiële kosten die hiermee gepaard gaan. Uw verzuimpercentage geeft onvoldoende duidelijkheid over de werkelijke situatie van uw organisatie; Wordt het verzuimpercentage veroorzaakt door één manager die langdurig verzuimt of door werknemers die zich geregeld op maandag ziek melden? Het verzuimpercentage geeft enkel een weergave over het actuele boekjaar.
U bent echter 12 jaar financieel verantwoordelijk voor niet-productieve werknemers. Inzicht in uw financiële kosten is daarom essentieel om gericht acties uit te voeren. Arbeidsongeschiktheid benaderd vanuit juridisch financieel oogpunt zorgt voor een gezonde zakelijke verhouding tussen u en uw werknemers.

Bij de overheid staat ‘duurzame inzetbaarheid’ hoog in het vaandel. Om duurzame inzetbaarheid te realiseren heeft de overheid diverse stimuleringsfondsen beschikbaar gesteld. Werkgevers benutten deze fondsen onvoldoende. Dit komt doordat de regels jaarlijks wijzigen en het gebruik maken van de fondsen specialistisch werk is. De verdiensten voor uw organisatie kunnen echter behoorlijk oplopen. Onderzoek toont aan dat organisaties jaarlijks zo’n € 120,- per werknemer laten liggen aan subsidies.

Wij helpen u met het inzichtelijk maken van mogelijke ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. En vervolgens met het beheersen, reduceren en het voorkomen van deze risico’s.

Onze oplossingen:

Risico analyse & onderzoek

Risicomanagement & Beheersing

Risico preventie