WGA management werkgever

Bent u WGA eigenrisicodrager? Dan betaalt u minder premie aan het UWV en kunt u sturen op eigen beleid. Dat beleid kan zorgen voor een flinke kostenbesparing.
‘Kosten besparen?’ Jazeker.

Een (ex-)werknemer die gedeeltelijk of tijdelijk geheel arbeidsongeschikt is, is voor u als werkgever een vervelende situatie. U betaalt als WGA eigenrisicodrager immers zelf de uitkering vanuit uw verzekering. Bovendien hebt u de plicht te zorgen voor een re-integratietraject volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Aan deze verantwoordelijkheden zit u tien jaren vast, ook wanneer uw werknemer inmiddels uit dienst is.

U hebt echter in grote mate invloed op de hoogte van deze kosten en kunt de financiële schade verregaand beperken.
Als u weet hoe.

De wet- en regelgeving rond de WGA is complex en het maken en uitvoeren van een gedegen re-integratiebeleid tijdrovend. Wanneer u zich onvoldoende houdt aan uw verplichting, komt u bovendien voor extra hoge kosten en problemen te staan:

  • een flinke premieverhoging van uw verzekeraar
  • (tijdelijke) stopzetting van de arbeidsongeschiktheiduitkering door uw verzekeraar
  • een werknemer die u voor het gerecht sleept, omdat hij gekort wordt op zijn uitkering
  • een onnodig lang re-integratietraject en daarmee onnodig hoge kosten
  • hoge kosten als blijkt dat het UWV onzorgvuldig is geweest in haar beslissing(en)
  • u hebt de zorgen van het bijstellen en uitvoeren van een actief re-integratiebeleid aan uw hoofd.

Deze problemen wilt u voorkomen. Hoe?

U bent natuurlijk vrij om zelf in de wet- en regelgeving te duiken, beleid maken en uitvoeren. Dat is echter een tijdrovende aangelegenheid, zeker wanneer u niet thuis bent in het juridische, organisatorische en medische aspect van een re-integratietraject.
U kunt het echter ook uitbesteden aan ons.

Wij van ConvalSense helpen u bij de begeleiding van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. Onze aanpak is dusdanig, dat u verzekerd bent van een zo kort mogelijk re-integratietraject en een flinke besparing in uw kosten. Bovendien ontzorgen wij u volledig. En uw te investeren tijd is vast kostbaarder dan ons tarief.

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.