Strategische forecast

Het sociale verzekeringsstelsel is een complexe samenstelling van wet- en regelgeving. Sinds 1990 verschuift de overheid de financiële gevolgen van arbeidsongeschikte werknemers steeds meer naar u als werkgever.
Een verzuimende werknemer kost u gemiddeld € 195,- per dag. U bent bovendien 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte (ex-)werknemers met een tijdelijk of vast contract. U begrijpt dat dat behoorlijk in de papieren kan lopen.

Bij het opstellen van strategische plannen en het formuleren van uw doelstellingen is het dus van belang goed inzicht te hebben in de huidige en de te verwachten kosten vanuit sociale wetgeving. Vaak worden enkel het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie gebruikt, maar deze geven geen duidelijkheid over de aanwezige en de te verwachten financiële kosten.

Wij van ConvalSense kwantificeren en kwalificeren deze kosten voor u. Onze adviezen en ondersteuning zorgen ervoor dat u de financiële verplichtingen beheerst, verlaagt en onnodige kosten voorkomt.

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.