Poortwachter check

Langdurig verzuim is meestal complex verzuim en kan per werknemer erg van aard verschillen. In verband met een stagnerende re-integratie of bij vragen over de passendheid van mogelijkheden binnen uw bedrijf of elders, kan advies gewenst zijn. Wij kunnen u dergelijk advies geven. Hierbij letten wij op de eisen die het UWV stelt in de RIV-toets (toets re-integratieverslag bij beoordeling WIA aanvraag).

Als buitenstaander kijken wij met andere ogen naar uw dossier. Objectief en gericht op inzetbaarheid van uw medewerker en beheersing van financiële risico’s door het hebben van een inhoudelijk goed dossier. ConvalSense controleert het dossier en alle stukken op juistheid (inhoud) en tijdigheid (procesgang).

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.