Wij willen duidelijkheid over de sociale zekerheidsrisico’s voordat wij gaan investeren. Is dit mogelijk?

Als investeerder wilt u de zekerheid dat u het beoogde resultaat bereikt. Investeren in ondernemingen betekent vaak ook investering in menselijk kapitaal. De huidige sociale wetgeving is gericht op toerekening van de kosten van arbeidsongeschiktheid bij de werkgever waar ze zijn ontstaan. Door de afgelopen wetswijzigingen zijn de financiële gevolgen van een arbeidsongeschikte werknemer fors geworden. Deze kunnen het bedrijfsresultaat voor 12 jaar negatief beïnvloeden. Een toerekening van € 250.000,- per casus is eerder regel dan uitzondering.

Door helderheid te creëren in actuele en uitgestelde kosten bepaalt u beter of investeren acceptabel is. Ons Due Diligence Human Capital Riks Onderzoek maakt deze kosten helder. Ons onderzoek geeft aan waar kosten beheerst, gereduceerd en voorkomen kunnen worden. U bespaart hoe dan ook.

Risico analyse en onderzoek

Risicomanagement & Beheersing