Wat zijn mogelijke juridische en financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Bij overname van een bedrijf neemt u ook de risico’s van arbeidsongeschiktheid en verzuim over. Een boekenonderzoek geeft u echter niet meer duidelijkheid over deze risico’s dan de vermelding van het (gemiddeld) verzuimcijfer. Een verzuimcijfer geeft enkel aan hoeveel procent van de totale werkdagen van het volledige personeelsbestand er verzuimd is in het betreffende boekjaar.
Dit geeft u geen financiële duidelijkheid; Komt het verzuimcijfer tot stand omdat bij voorbeeld de moraliteit op de werkvloer te wensen overlaat, waardoor werknemers zich vaak op maandag of vrijdag ziekmelden? Of door afwezigheid van de directeur die kampt met een burn-out? Hetzelfde verzuimpercentage, maar financieel volledig verschillend.
Wanneer u de arbeidsongeschikte werknemers onvoldoende begeleidt volgens de wetgeving, loopt u het risico juridisch aangesproken te worden door het UWV of een werknemer. Dit zijn extra kosten waarop u niet zit te wachten.

Wij hebben verschillende oplossingen waarmee we uw risico’s kunnen beperken en voorkomen.

Risico analyse en onderzoek

Risicomanagement & Beheersing