Wat zegt het actuele verzuimpercentage over de juridische en financiële gevolgen bij verzuim of arbeidsongeschiktheid van de fusie- of overnamekandidaat?

Verzuimpercentages geven u aan hoeveel procent van de werkbare dagen zijn opgegaan aan verzuimende werknemers in het betreffende boekjaar. Het geeft u echter geen duidelijkheid over de financiële gevolgen. En deze cijfers zijn belangrijk bij een fusie of overname, omdat financiële verplichtingen bij verzuim nadelige gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsresultaat.
Voorbeeld: u bent ondermeer gedurende 12 jaar financieel verantwoordelijk voor een verzuimende
(ex-)werknemer. Een tijdelijke werknemer die in 2012 ziek uit dienst is gegaan kan u zo een schadepost opleveren van zo’n € 250.000,- Deze kosten en verplichtingen neemt u ook over bij een fusie of overname.

Fuseren, overnemen en investeren heeft een hogere kans van slagen wanneer vooraf duidelijkheid is over de financiële verplichtingen rond de sociale wetgeving.

Wij van ConvalSense hebben een Due Diligence Onderzoek ontwikkeld die helderheid geeft in de financiële risico’s van de sociale wet- en regelgeving. De uitkomst geeft u bovendien mogelijkheden om deze kosten te beperken.

Risico analyse en onderzoek

Risicomanagement & Beheersing