Due Dilligence Human Capital Risks: welke actuele en uitgestelde kosten zijn niet zichtbaar?

Het Sociale Verzekeringsstelsel is een complexe samenstelling van wet- en regelgeving. Vanaf 1990 is de overheid bezig de financiële gevolgen van arbeidsongeschikte werknemers naar de onderneming te verschuiven. Verzuimende werknemers kosten werkgevers gemiddeld € 195,- per dag. Een onderneming is bovendien 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte
(ex-)werknemers met een tijdelijk of vast contract.
Voorbeeld: een werknemer met een tijdelijk contract van 3 maanden in 2012 is ziek uit dienst is gegaan. De kosten die u over een periode van 12 jaar toegerekend krijgt kunnen oplopen naar
€ 250.000,- voor deze medewerker. Daarnaast loopt u als werkgever de kans dat u verantwoordelijk wordt gesteld voor de re-integratie van ex-werknemers van de overnamekandidaat. Dit zijn extra kosten zonder enige vorm van rendement voor uw onderneming of investering.

Tegenwoordig betalen organisaties ruim 30% van de loonsom aan publieke en private premies, verzuim en re-integratie. Gezien deze forse financiële belangen is zichtbaarheid in uw investering of overname belangrijk. Alleen bij helderheid in deze cijfers kunt u afspraken maken over de verrekening van deze kosten.

Om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen verrichten wij een Due Diligence Onderzoek, specifiek gericht op de Human Capital Risks. Onze specialisten analyseren de actuele en uitgestelde kosten wat betreft de sociale verzekeringen en verplichtingen. U krijgt inzicht in de kosten en de mogelijke oplossingen.

Risico analyse en onderzoek

Risicomanagement & Beheersing