Hoe kunnen wij het convenant Herbeoordelen WGA-gerechtigden tussen UWV en verzekeraars goed benutten?

Het convenant geeft verzekeraars die een WIA-gerelateerde polis hebben afgesloten de mogelijkheid om herbeoordelingen aan te vragen op lopende WGA-dossiers. Bij machtiging heeft u de mogelijkheid de actuele status van de (ex-)werknemer op technisch en medisch gebied te toetsen. Afwijkingen worden mogelijk herbeoordeeld, met name wanneer deze afwijkingen een verandering in de restverdiencapaciteit geeft of als de beperkingen duurzaam blijkt.
Dit onderzoek is echter complex en vergt veel actuele kennis van wet- en regelgeving.

Uitbesteding van dit traject levert u direct voordeel op; Wij zetten onze kunde dusdanig in, dat het UWV bijna al onze verzoeken om een IVA toekenning heeft gehonoreerd. Bovendien weten wij in 80% van de gevallen de schadelast positief bij te stellen. Dit levert een flink financieel voordeel op voor u.

Onze oplossing:

Risicomanagement & Beheersing