Hoe krijgen wij arbeidsongeschiktheidsrisico’s beheersbaar?

Als pensioenuitvoerders hebt u veel te maken met de wet WIA. In de meeste pensioenovereenkomsten is namelijk het risico van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Daarnaast worden vaak arbeidsongeschiktheidspensioen, WGA Hiaat en WIA-excedent dekkingen aangeboden.

De VPU die gereserveerd wordt bij een toegewezen claim kan fors zijn, aangezien deze een looptijd kent tot 67 jaar.

In 2013 heeft Machèl van Basten van ConvalSense in het kader van zijn studie Register Case en Care Manager onderzoek gedaan naar de WGA-schade bij een pensioenuitvoerder. In zijn scriptie vertelt hij waaruit uw schade bestaat en hoe deze beheersbaar gemaakt kan worden.
U kunt deze scriptie opvragen bij ons.

Op basis van de uitkomsten van deze scriptie hebben wij verschillende oplossingen ontwikkeld, waardoor het mogelijk is de VPU positief aan te passen door vrijval te realiseren. Deze vrijval kunt u onder meer realiseren door uw klanten actief te ondersteunen op het gebied van de sociale wetgeving. In een persoonlijk gesprek presenteren wij onze oplossingen aan u.

Onze oplossing:

Risicomanagement & Beheersing