Verzuimaudit

De meest concrete cijfers in sociale zekerheid zijn het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie. Deze cijfers zeggen niets over de opbouw en lengte van het achterliggende verzuim of de daaraan verbonden kosten binnen uw organisatie.

Wij werken daarom met de VeReFi-index. Deze index geeft u inzicht in alle publieke en private geldstromen rond de sociale zekerheid en verbindt Verzuim, Re-integratie en Financiën. De totale kosten van het VeReFi-belang bedragen tussen 25 en 40 procent van de loonsom. Controle hierop levert aanzienlijke besparingen op voor u. Controle krijgt u door onze Verzuimaudit.

Onze Verzuimaudit onderzoekt 5 rubrieken:

  • premieafdracht sociale verzekeringen
  • loonschade bij verzuim
  • WGA-lasten
  • subsidies
  • verzekeraar/pensioenfonds

In een vrijblijvend gesprek geven onze consultants u een indicatie van de kosten per rubriek en uw besparingspotentieel.

Vervolgens wordt een diepgravender kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd op organisatieniveau waarin bovenstaande rubrieken worden meegenomen. Onze bevindingen en aanbevelingen vatten we samen in een rapportage en bespreken dit met u; U weet precies waarop en hoeveel u besparen kunt.

Vervolgens gaan wij de teveel betaalde sociale verzekeringspremies terugvorderen, No-Risk en vangnetters voor u verhalen, geven wij u begeleiding bij de langdurige verzuimdossiers en verzorgen wij de uitvoer van uw WGA-dossiers.

Op organisatorisch niveau zorgen wij dat u regie krijgt over de sociale premieafdrachten en coachen wij u op het gebied van verzuim, Arbo en loonadministratie.

Jaarlijks evalueren wij de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en bepalen we gezamenlijk de doelstellingen voor het komende jaar.

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.