Optimalisatie verzuimbeleid

Het beheersbaar krijgen en houden van uw verzuimrisico’s begint met inzicht in de financiële kosten die hiermee gepaard gaan. Uw verzuimpercentage geeft onvoldoende duidelijkheid over de werkelijke situatie van uw organisatie; Wordt het verzuimpercentage veroorzaakt door bij voorbeeld één manager die langdurig verzuimt of door werknemers die zich geregeld op maandag ziek melden?
Het verzuimpercentage geeft enkel een weergave over het actuele boekjaar. U bent echter 12 jaar financieel verantwoordelijk voor niet-productieve werknemers. Inzicht in uw financiële kosten is derhalve essentieel om gericht acties uit te voeren. Arbeidsongeschiktheid benaderd vanuit  juridisch financieel oogpunt zorgt voor een gezonde zakelijke verhouding tussen u en uw werknemer.

Wij helpen u met het inzichtelijk maken van mogelijke ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. En vervolgens het beheersen, reduceren en het voorkomen van deze risico’s.

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.