Wij hebben behoefte aan tijdelijke ondersteuning; Is dat mogelijk?

Hebt u een tijdelijk capaciteitsprobleem om behoefte aan specifieke kennis? Dan zetten wij interim specialisten in, passend bij uw situatie...

Lees verder

Hoe kunnen wij het convenant Herbeoordelen WGA-gerechtigden tussen UWV en verzekeraars goed benutten?

Het convenant geeft verzekeraars die een WIA-gerelateerde polis hebben afgesloten de mogelijkheid om herbeoordelingen aan te vragen op lopende WGA-dossiers....

Lees verder

Onze afdeling heeft behoefte aan meer WIA-kennis, verzorgen jullie dit?

De juiste WIA-kennis geeft u als een pensioenuitvoerder de mogelijkheid actiever om te gaan met de WIA gerelateerde uitkeringen. Wij...

Lees verder

Hoe krijgen wij arbeidsongeschiktheidsrisico’s beheersbaar?

Als pensioenuitvoerders hebt u veel te maken met de wet WIA. In de meeste pensioenovereenkomsten is namelijk het risico van premievrijstelling...

Lees verder

Wij hebben behoefte aan tijdelijke ondersteuning; Is dat mogelijk?

Hebt u een tijdelijk capaciteitsprobleem of behoefte aan specifieke kennis? Dan zetten wij interim specialisten in, passend bij uw situatie...

Lees verder

Hoe kunnen wij het convenant Herbeoordelen WGA-gerechtigden tussen UWV en verzekeraars goed benutten?

Het convenant geeft verzekeraars die een WIA-gerelateerde polis hebben afgesloten de mogelijkheid om herbeoordelingen aan te vragen op lopende WGA-dossiers....

Lees verder

Hoe creëren wij meer klantwaarde op onze inkomensportefeuille?

Klantwaarde creëren ontstaat door klanten te ontzorgen. De sociale wet- en regelgeving is complex en continu onderhevig aan verandering. Uw...

Lees verder

Hoe beperk ik de schadelast van mijn WGA-portefeuille?

Het managen van WGA-dossiers is een complexe bezigheid. Als verzekeraar wordt u hierbij beperkt door de privacywetgeving. Bovendien krijgt u...

Lees verder

Ik wil de aangeboden risico’s beter accepteren

Zorgvuldig verzuimrisico’s accepteren voorkomt een onverwachte schadelast in de toekomst. Acceptatie van verzuim- en WGA-risico’s is echter complexer dan ooit...

Lees verder

Hoe beheers en optimaliseer ik mijn verzuimvolmachten?

ConvalSense voert namens volmachtgevers onafhankelijke audits uit bij volmachtnemers. Wij onderzoeken de processen en werkwijze van de volmacht en doen...

Lees verder